AVG en het aanmelden van nieuwe medewerkers

Vanaf heden gaat het aanmelden van nieuwe medewerkers bij 365 Cleanit volledig digitaal. Graag vertellen we u waarom wij onze aanmeldprocedure veranderd hebben en hoe u vanaf heden uw medewerkers bij ons aan kunt melden.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hier mee te vervallen.

De AVG is een Europese verordening die gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

Aan het versturen van persoonsgegevens per e-mail zitten grote beveiligingsrisico’s. Daarom is het aanmelden van een nieuwe medewerker via e-mail niet langer mogelijk.

Daarom bieden wij nu via de online portal, een beveiligde omgeving, de mogelijkheid om niet alleen urenbriefjes in te vullen maar óók nieuwe medewerkers bij ons aan te melden.

Uw contactpersoon bij 365 Cleanit legt u graag persoonlijk uit hoe dit werkt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-3365566 of via e-mail: info@365cleanit.nl.

365 Cleanit