Veel gestelde vragen

Meld dit zo snel mogelijk bij je opdrachtgever, maar minimaal een halfuur voor aanvang van je werkzaamheden. Vervolgens moet je het ook melden bij 365 Cleanit, zodat wij je ziekmelding kunnen verwerken. Het is belangrijk dat je tijdens het ziekteverzuim altijd aanwezig en bereikbaar bent op het bij ons bekende adres en telefoonnummer. En vergeet niet jezelf weer beter te melden!

Normaal gesproken spreken de werkgever en werknemer samen een brutoloon af. Wat daarvan netto overblijft, hangt ook bij een payroll contract onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Andere factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het nettoloon zijn bijvoorbeeld eventuele verblijfskosten en toeslagen.

365 Cleanit neemt het salaris één op één over van de opdrachtgever en controleert dit met de CAO die bij de opdrachtgever van toepassing is. Als dit salaris niet klopt, kun je het beste contact opnemen met je contactpersoon van 365 Cleanit.

Je vakantiegeld wordt in de maand juni uitbetaald.

365 Cleanit ontvangt je gewerkte uren en eventuele verblijfskosten van de opdrachtgever bij wie je werkzaam bent. Wanneer dit naar jouw oordeel niet klopt, verzoeken wij je de door jou gewerkte uren/verblijfskosten (bij voorkeur onderbouwd) bij ons aan te leveren. Op basis hiervan zullen wij contact opnemen met de opdrachtgever om dit op te lossen.

Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) kun je schriftelijk aan ons doorgeven. Dit mag per e-mail naar info@365cleanit.nl of via post naar:

365 Cleanit
T.a.v. Servicedesk
Ekkersrijt 7035
5692 HB Son

Wij adviseren je om de loonheffingskorting te laten toepassen bij de werkgever waar je het meeste verdient. Indien je slechts bij één werkgever in dienst bent, laat je de loonheffingskorting daar toepassen.

365 Cleanit is jouw juridisch werkgever. Alle formulieren die door de werkgever moeten worden ingevuld, kun je via e-mail naar 365 Cleanit sturen onder vermelding van je naam en de bedrijfsnaam van je opdrachtgever. 365 Cleanit vult deze formulieren voor je in en stuurt ze weer naar jou of naar de desbetreffende instantie.

E-mailadres: info@365cleanit.nl

De eindafrekening ontvang je acht weken na uitdiensttreding, mits je dossier compleet is.

Het aanvragen van verlof doe bij je opdrachtgever. Je opdrachtgever geeft je verlof door aan 365 Cleanit zodat wij voor een correcte verwerking kunnen zorgen. Indien je op verlof- of vakantiedagen de hiervoor gereserveerde tegoeden wilt laten uitbetalen, kan dit door een vermelding in de urenregistratie.

365 Cleanit