Payroll contract

Werknemers die via 365 Cleanit bij uw organisatie werken, kunnen verschillende soorten arbeidscontracten hebben. Welk soort payroll contract uw medewerker krijgt, is onder andere afhankelijk van de duur van het arbeidscontract en de afspraken die we met u maken*. Eén van de voordelen van een een payroll contract ten opzicht van een arbeidscontract is dat werken via payrolling u drie en een half jaar éxtra contractflexibiliteit oplevert.

Een payroll contract is opgedeeld in fasen, drie om precies te zijn. Hierover willen we u graag wat meer vertellen.

Payroll contract, fase A

Zolang uw medewerker nog geen 78 weken via 365 Cleanit bij u heeft gewerkt, zit hij/zij in beginsel in fase A. Elke week waarin de medewerker werkt telt mee voor de opbouw van de fasen. Het aantal uur is niet van belang. Aan dit payroll contract zijn geen garantie-uren verbonden; wanneer de opdracht van werk stopt, wordt ook het payroll contract van de medewerker beëindigd.

Payroll contract, fase B

Heeft uw medewerker fase A voltooid en blijft hij/zij bij u werken via 365 Cleanit? Dan stroomt deze medewerker door naar een payroll contract in fase B. Deze fase duurt maximaal vier jaar, waarin maximaal zes contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gegeven. De duur van dit arbeidscontract wordt natuurlijk met u afgestemd. Bij contracten in fase B is er overigens wel sprake van garantie-uren.

Payroll contract, fase C

Als fase B voorbij is en de medewerker via 365 Cleanit bij u blijft werken, komt hij/zij in fase C terecht. In deze fase worden contracten voor onbepaalde tijd gesloten.

* Het aantal fasen dat uw medewerker kan doorlopen, hangt tevens af van de brancheorganisatie waar u bij aangesloten bent.

Wilt u meer informatie over payroll contracten?

Wilt u graag meer weten over payroll contracten of de voordelen van payrolling? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-3365566 of via e-mail: info@365cleanit.nl.

365 Cleanit