fbpx

 

Joost mag het weten!

Joost, hoe ga ik bij 365 Cleanit aan het werk?
We willen graag meer van je weten! Wie ben je, wat zijn je passies, wat zoek je in je nieuwe baan en waar kunnen we je in een nieuwe baan blij mee maken? We vinden het belangrijk dat je met veel plezier naar je werk gaat. Daarom proberen we zoveel mogelijk over jou te weten te komen.

Vul het open sollicitatieformulier in op onze website. We nemen vervolgens contact met je op om je wensen te bespreken. We zijn een online uitzendbureau, wat al aangeeft dat we zo veel mogelijk online communiceren. We communiceren via e-mail, telefonisch maar natuurlijk ook via Skype. Mocht je het toch prettiger vinden om ons persoonlijk te spreken, dan kan dat uiteraard ook!

Joost, hoe werkt het Fasensysteem voor uitzendkrachten?
De rechtspositie van uitzendkrachten wordt uitgedrukt in een fasensysteem. Het gehanteerde systeem bestaat uit 3 verschillende fasen:

Fase A : heeft een lengte van 52 weken
Fase B : na 52 werkweken is 365 Cleanit verplicht om de uitzendkracht een contract voor bepaalde tijd aan te bieden. In 3 jaar zijn dit maximaal 6 contracten
Fase C : contract voor onbepaalde tijd

Joost, hoe bouw ik vakantiedagen op en hoe kan ik deze opnemen?
Als werknemer heb je recht op vakantie, je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken en in bepaalde gevallen kun je buitengewoon verlof opnemen.

Om jouw loon op dit soort dagen te kunnen doorbetalen, worden er een aantal reserveringen over je loon opgebouwd. Op jouw loonstrook staat de hoogte van deze reserveringen.

Indien je het hele jaar fulltime via 365 Cleanit werkt bouw je reserveringen op waarmee je 25 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan. Werk je niet fulltime dan bouw je een evenredig deel op. Naast reguliere verlofdagen bouw je op jaarbasis ook rechten op voor 1 doorbetaalde dag aan zgn. kort verzuim. (dokter- en tandartsbezoek e.d.).

Indien je vakantie/verlof op wilt nemen moet je daar vooraf bij de inlener toestemming voor vragen, maar je dient dit ZELF aan ons door te geven i.v.m. het uitbetalen van jouw verlofuren. Dit kan telefonisch of via info@365cleanit.nl.

Joost, wat moet ik doen als ik ziek ben?
Meld ziekte zo snel mogelijk bij je opdrachtgever, minimaal een halfuur voor aanvang van je werkzaamheden. Vervolgens moet je het ook melden bij 365 Cleanit, zodat wij je ziekmelding kunnen verwerken. Het is belangrijk dat je tijdens het ziekteverzuim altijd aanwezig en bereikbaar bent op het bij ons bekende adres en telefoonnummer. En vergeet niet jezelf weer beter te melden!

Bekijk voor meer informatie over ziekteverzuim het ziekteverzuimreglement in het document ‘Belangrijk om te weten’. Deze informatie krijg je als je start met werken 365 Cleanit.

Joost, op welke dagen wordt mijn salaris betaald?
365 Cleanit hanteert een 4-wekelijkse betalingstermijn van de lonen. Dit betekent dat je in week 5 op donderdag de uren betaald krijgt van de gewerkte weken 1 t/m 4. Hier vind je een overzicht van onze 4-wekelijkse betaaldagen in 2020:

Joost, hoe is mijn salaris opgebouwd en wat houd ik netto over?
De cao waar je opdrachtgever bij aangesloten is, bepaalt deels je salaris. In veel gevallen is dat de cao voor Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Bovenop je brutosalaris heb je mogelijk ook recht op toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren, Adv-dagen, salarisverhogingen, onkostenvergoedingen en periodieken.

365 Cleanit behandelt je op precies dezelfde manier als andere werknemers van je opdrachtgever. Dat is wel zo eerlijk natuurlijk. Daarnaast heb je ook bij een uitzendovereenkomst recht op vakantiegeld. Dit is 8,33 % van je brutosalaris. Deze vakantietoeslag berekenen we op basis van het aantal gewerkte dagen per jaar, inclusief eventuele feest- en vakantiedagen. Over je uitbetaalde overuren, reiskosten of overige onkostenvergoedingen bouw je geen vakantiegeld op. Het vakantiegeld wordt één keer per jaar uitgekeerd in de maand mei.

Hoe wordt de bruto/netto berekening van mijn salaris gemaakt?
Normaal gesproken spreken werkgever en werknemer samen een brutoloon af. Wat daarvan netto overblijft, hangt ook bij een uitzendovereenkomst af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Daarnaast zijn er nog andere factoren bepalend voor de hoogte van het nettoloon. Denk hierbij aan eventuele toeslagen.

Joost, wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?
Je vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

Joost, wanneer kan ik mijn loonstrook of jaaropgave verwachten?
Je ontvangt je digitale loonstrook direct na de verloning op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Digitale loonstroken ontvang je op vrijdag (met uitzondering van feestdagen).

De digitale jaaropgaves worden op 1 februari verzonden. Je ontvangt je jaaropgave op het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

Joost, moet ik wel of geen loonheffing toepassen?
We adviseren je om de loonheffingskorting te laten toepassen bij de werkgever waar je het meeste verdient. Ben je slechts bij één werkgever in dienst? Laat die je loonheffingskorting toepassen.

Joost, hoe is mijn pensioen geregeld?
Je bouwt via 365 Cleanit pensioen op via het STIPP. In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen en bouw je daarnaast een aanvullend pensioen op via STIPP. Deelname aan dit pensioen is verplicht voor iedereen die werkzaam is als uitzendkracht of gedetacheerde.

Dit pensioen kent 2 regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Of- en in welke regeling je pensioen opbouwt, is onder andere afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en bij welke brancheorganisatie uw opdrachtgever is aangesloten. Hieronder een uitleg van de twee regelingen.

De Basisregeling
Ben je 21 jaar of ouder en werkzaam in de periode van de 8ste t/m 60ste week, dan bouw je pensioen op conform de Basisregeling. De basisregeling is een spaarregeling. Dat wil zeggen, deelnemers sparen 2,6 % van het brutoloon aan pensioenkapitaal. 365 Cleanit betaalt voor jou de volledige premie. Er wordt hiervoor niets ingehouden op uw loon.

De Plusregeling
Ben je langer dan 60 weken werkzaam dan bouw je pensioen op in de Plusregeling. In deze regeling
bouw je pensioen op in een beschikbare premieregeling die gebaseerd is op een premie van 12,6%. 2/3 van de premie wordt betaald door 365 Cleanit, 1/3 betaal je zelf. Ook is er een nabestaandenpensioen geregeld en betaalt het fonds de premie bij arbeidsongeschiktheid.

Zie voor uitgebreide informatie www.stippensioen.nl.

Joost, hoe kan ik wijzigingen doorgeven? Bijvoorbeeld adres- of bankgegevens.
Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) kun je schriftelijk aan ons doorgeven. Stuur je wijziging naar info@365cleanit.nl.

088-3365566   |    info@365cleanit.nl   |    Ekkersrijt 7035 – 5692 HB Son

365 Cleanit